Onderwerpen

Herkomst

Instrumenten

Bij het vormgeven van inclusie in de praktijk kan je behoefte hebben aan handige instrumenten (checklists, rijtjes, tips e.d.). Die kunnen je op eigen ideeën brengen. Hieronder hebben we een aantal instrumenten op een rij gezet. Van elk instrument zijn achtereenvolgens weergegeven: herkomst, titel, jaar van verschijning en onderwerp(en). Bij herkomst verwijst ‘Publicatie’ naar de publicatie zoals die op deze website is geplaatst.

Als je op een titel klikt, kom je in het betreffende instrument. Aan het eind daarvan kun je vaak doorklikken naar verdere informatie en bronnen. Je kunt ook links filteren (op smartphone onderaan de pagina) naar onderwerp of herkomst.

Herkomst
Titel
Jaar
Onderwerpen
Academie voor Zelfstandheid
2023
Leren
Bos
2022
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
Coalitie voor Inclusie
2023
Leren
Coalitie voor Inclusie
2023
Vrije tijd
CRvdM
2023
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
CRvdM
2023
Vrije tijd
Defence for Children
2019
Leren
Fietsersbond
2021
Vervoer
Vrije tijd
Kenniscentrum LVB
2022
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
Kennisplein Gehandicaptensector
2023
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
Movisie
2023
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
Movisie & Vilans
2023
Vrije tijd
Movisie & VNG
2019
Werken
SCP
2020
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
SCP
2020
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
Stichting Zet
2016
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
UN
2006
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
VGN & ActiZ
2023
Werken
Vilans & LFB
2023
Leren
Vrije tijd
VNG
2018
Vrije tijd
Wilken & Knevel
2016
Wonen
Werken
Leren
Vervoer
Vrije tijd
Zorgwijzer
2016
Vervoer
Vrije tijd