Instrumenten voor inclusief onderwijs

Een reeks nuttige en bruikbare suggesties voor inclusief onderwijs wordt genoemd in het Inspiratiepaper van de Coalitie voor Inclusie:

  • Samen naar School klassen. Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Leerlingen met en zonder handicap sluiten dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Zie: samennaarschool.nl
  • Via het platform In1school worden goede voorbeelden van inclusief onderwijs in de praktijk gedeeld en kennis en ervaring op dit gebied uitgewisseld. Zie: https://www.in1school.nl
  • Stichting Vobis zet ervaringsdeskundige ex-studenten in als gastsprekers op scholen. Om bewustwording te creëren bij docenten. Zie: https://www.stichtingvobis.nl
  • Esdégé-Reigersdaal heeft een ambitie voor een eigen leerlijn voor kinderen met een ontwikkelachterstand. Ze maken een verbinding tussen zorg en onderwijs. Er zijn nog veel belemmeringen weg te nemen. Onder andere de verschillende financiële structuren voor ondersteuning (gemeente, onderwijs) zitten innovaties in de weg. Zie: https://www.esdege-reigersdaal.nl
  • Leven lang leren. Stichting ABRI zet zich in Almere in voor een leven lang leren voor iedereen, ongeacht een beperking. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Vooral het bijhouden van vaardigheden na het vso is heel belangrijk. Zie: https://www.stichtingabri.org
  • Zorgeloos studentenleven. Wiel&Diel ondersteunt studenten voor een zorgeloos studentenleven. Door de overstap van de middelbare school (regulier of speciaal onderwijs) naar studeren voor mensen met een beperking makkelijker te maken. Zie: https://wielendeal.nl
  • Iedereen kan leren. ECIO gaat uit van het sociale model. Iedereen kan meedoen door leren zonder belemmeringen. Voor mbo, hbo en wo. Zie: https://ecio.nl

Zie verder: de publicatie van de Coalitie voor Inclusie, Samen in beweging voor een inclusieve samenleving! Inspiratiepaper (2020) (Pdf) en de Publicatie par. 7.4.2.