Verbetering situatie van fietsers met een beperking

Bij mobiliteit wordt een bijzondere groep gevormd door fietsers met een fysieke beperking. Onderzoek van de Fietsersbond liet tal van problemen zien waar zij tegenaan lopen. De bond heeft diverse ideeën op een rij gezet waarmee deze problemen, soms simpel en snel, kunnen worden opgelost.

Bijvoorbeeld met betrekking tot de infrastructuur:

  • Smalle fietspaden verbreden zodat aangepaste fietsen ook gebruik kunnen maken van het fietspad.
  • Bij voorkeur asfalt in plaats van klinkers en kinderkopjes bij de aanleg van nieuwe fietspaden.
  • Onnodige paaltjes weghalen en waar nodig de ruimte tussen paaltjes en stoep verbreden.
  • Hekjes en sluizen zo ontwerpen dat aangepaste fietsen er ook met gemak doorheen kunnen.
  • Hellingen bij op- en afritten zo flauw mogelijk maken zodat fietsers met een beperking hier ook gebruik van kunnen maken.
  • Houd bij omleidingen door wegwerkzaamheden rekening met de toegankelijkheid voor aangepaste fietsen en fietsers die niet met hun fiets aan de hand kunnen lopen.
  • Zorg voor meer oplaadmogelijkheden voor gebruikers van elektrische (aangepaste) fietsen.
  • Geef meer duidelijkheid voor fietsers met een fysieke beperking die hun (aangepaste) fiets mee willen nemen in het ov.

In paragraaf 8.3.1 van de Publicatie en in het rapport van de Fietsersbond wordt de volledige lijst van ideeën gegeven, ook met betrekking tot bekostiging en de erkenning van overige weggebruikers voor deze groep.

Zie verder: Publicatie par. 8.3.1 en de publicatie van de Fietsersbond, Fietsers met een beperking verdienen meer aandacht (2021)