Simpel switchen naar werk in de praktijk

Hoe laat je mensen met een beperking succesvol en toch simpel integreren in het arbeidsproces? Movisie volgde de route van Roel en bekeek hoe professionals hem begeleidden bij de switch van de ene naar een andere vorm van werk. Roels arbeidsmatige dagbesteding bij Werkdag BV bleek niet alleen een opstap naar betaald werk, maar ook een manier om op verhaal te komen. Met vier tips voor professionals die hun kandidaten ook een route naar waardevol werk willen bieden:

  1. Zorg dat er voor de kandidaat die stappen gaat zetten allerlei soorten werk in de aanbieding is.
  2. Zorg voor goede opvang na een verkeerde afslag. Zoek naar de positieve betekenis van de ervaring; het is niet (alleen) falen. Zoek naar werk en een werkplek waarin de persoon welkom is en met plezier kan meedoen. Houd rekening met zijn/haar beleving, blijf daarover in gesprek met elkaar.
  3. Bouw gewenning in om de overgang te ‘verzachten’. Creëer voor de kandidaat in het integratieproces ‘warme overgangen’ en zorg voor een vangnet. Las een overgangsperiode in die als een dakpan werkt.
  4. Maak een financiële afweging bij de beslissing om een volgende stap te zetten. Betaald werken ‘loont’ niet altijd (uitkeringen kunnen stoppen). Informeer de kandidaat goed over de financiële consequenties van een stap op werkgebied. Help bij het vinden van antwoorden op dit soort vragen.

Zie verder: website Movisie