De inclusieve route op het gebied van werken voor iemand persoonlijk

Hoe kan de inclusieve route op het gebied van arbeid er voor iemand persoonlijk uitzien? Zij kan bestaan uit een viertal stappen:

  1. Beschrijving van de dromen en wensen over werk. Wat verlang je als werksituatie, wat is het ideale soort werk om jouw eigen kwaliteiten toe te passen en je in het werk te kunnen ontwikkelen?
  2. Toepassing van de Participatieladder. Wat voor normaal leven past bij het realiseren van deze dromen en wensen over werk en wat is hiervoor nodig? Wat moet je overbruggen om optimaal hierbij te kunnen komen?
  3. Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 kan nu een overzicht worden gemaakt van de benodigde individuele ondersteuning en de voorwaarden waaraan de context moet voldoen.
  4. Gezocht gaat worden naar werk dat 1-op-1 aansluit bij het persoonlijke werkprofiel. Voor de realisatie van de ondersteuning, resp. aanpassingen die voor de uitoefening van de functie nodig zijn, kan gebruik worden gemaakt van de drie niveaus van het VN-verdrag: algemeen beleid, specifiek beleid en individuele aanpassingen. Dit kan leiden tot allerlei vormen van functies en werkzaamheden. Bijvoorbeeld in relatie tot ‘job carving’.

Zie verder: Publicatie par. 6.3.3 en de publicatie van de VNG, De Participatieladder. Meten is weten (2011)