Tips voor culturele instellingen om toegankelijker te worden

Bureau Significant APE deed onderzoek naar de toegankelijkheid van cultuurinstellingen. Het komt tot aanbevelingen die zeker ook goed bruikbaar zijn voor diverse andere organisaties op het terrein van vrijetijdsbesteding. Onderscheid wordt gemaakt tussen twee kernpunten.

Bewustwording en betrokkenheid op organisatieniveau

Om een toegankelijke instelling te worden is allereerst actieve betrokkenheid van alle medewerkers nodig. Dit zorgt voor draagkracht en daadkracht in de uitvoering. Er zijn verschillende mogelijkheden om hier invulling aan te geven, zoals:

  • Ken het VN-verdrag, de Nederlandse regelgeving en de correcte invulling van toegankelijkheidsvoorzieningen.
  • Train medewerkers op alle niveaus in de organisatie, van baliemedewerkers en beveiligers tot administratie en directie.
  • Werk samen met belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en (organisaties van) ervaringsdeskundigen.
  • Ga bij verbouwingen en de opzet van tentoonstellingen en evenementen uit van een universeel ontwerp. Dat wil zeggen: een ontwerp van producten en omgevingen die door alle mensen zoveel mogelijk kunnen worden gebruikt zonder de noodzaak van aanpassing of gespecialiseerd ontwerp.

Kennis van de doelgroep en nauwe samenwerking

Het tweede kernpunt om toegankelijkheid vanuit organisatieniveau te vergroten is zorgen dat je de doelgroep kent en met hen samenwerkt. Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven, zoals:

  • Analyseer de bezoekerservaring van mensen met een beperking om kennis over de toegankelijkheid van je instelling te vergroten en te ontdekken waardoor de ervaring van mensen met een beperking wordt beïnvloed.
  • Onderzoek de behoeften, interesses en verwachtingen van mensen met een beperking.
  • Ga relaties aan met (lokale) belangenverenigingen, maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen, zodat de doelgroep regelmatig aanwezig is.
  • Beloon inbreng van ervaringsdeskundigen financieel.
  • Investeer bij medewerkers in kennis over de juiste bejegening.

De volledige lijst van tips is opgenomen in het rapport van Significant APE. Zij is ook opgenomen in de Publicatie.

Zie verder: Publicatie par. 8.3.2 en Significant APE, 2020 (Pdf)