De (omgekeerde) participatieladder

De participatieladder heeft betrekking op het domein arbeid maar wordt vaak ook gebruikt op andere leefdomeinen. Zij wordt doorgaans toegepast van laag naar hoog, waarbij het normale leven het eindstation is: je gaat terug naar het normale leven.

Je kunt ook bij de hoogste tree beginnen: wat kun je en wat zijn je talenten, wat kan je wel?
Uitgangspunt is dat het normale leven aanwezig is. Je vertrekt vanuit het normale leven. Het betekent dat je als professional (bemiddelaar, ondersteuner, coach) niet problematiseert maar insteekt op de vraag wat voor een normaal leven nodig is. Wat moet je overbruggen om optimaal bij het gewone leven te kunnen komen? Heeft deze persoon iets niet dat elders gewoon is? Wat zijn hierbij de belemmeringen, hetzij in de persoon, hetzij in de context? Je vertrekpunt is een inclusief leven.

Zie verder: Publicatie par 6.3 en de publicatie van de VNG, De Participatieladder. Meten is weten (2011)