De route naar inclusief wonen op lokaal niveau

Tal van kennisbronnen geven op afzonderlijke aspecten onderzoeksresultaten en adviezen over hoe inclusief wonen op lokaal niveau kan worden bevorderd. We hebben in de Publicatie informatie en kennis uit deze bronnen samengevoegd in een ordening van acht stappen. Elke stap wordt uitgebreid behandeld en voorzien van aanbevelingen. Deze ordening kan richting geven aan inclusief wonen. De stappen zijn:

  1. Ontwikkelen van een visie op wonen.
  2. De vraagkant in kaart brengen.
  3. Het aanbod in kaart brengen en vergroten.
  4. Bij de toewijzing mensen zelf laten kiezen.
  5. Faciliteren van woningaanpassingen.
  6. Ondersteuning bieden waar dat nodig en/of gewenst is.
  7. Zorgen voor toegankelijkheid van woon- en leefomgeving.
  8. Beseffen dat inclusie een proces is, geen project.

Zie verder: Publicatie par. 5.3.2