Wmo-vervoer en Regiotaxi

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.

Wie komt voor Wmo-vervoer in aanmerking?

Dit vervoer is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer.

Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te reizen binnen vijf vervoerzones rond het woonadres. Wanneer er sprake is van reizen op langere afstanden (buiten de regio) komt men niet in aanmerking voor de Wmo-vervoer via de regiotaxi. Mogelijk kan er dan wel vervoer via Valys (telefoon 0900 – 9630) worden aangevraagd.

Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen?

Het aanvragen van de Wmo-vervoersvoorziening kan middels dit stappenplan:

  1. Zoek contact met het Wmo-loket of zorgplein van je gemeente. Soms kan men ook aanvraag doen middels een contactformulier op de website van de gemeente.
  2. Geef aan welke hinder er wordt ondervonden ten aanzien van je mobiliteit, bijvoorbeeld een lichamelijke beperking.
  3. Tijdens de aanvraag vindt er een beoordeling plaats waarbij de aanvrager en de gemeente kijken naar de vervoersbehoefte en gezamenlijk tot een geschikte oplossing komen. Een Wmo-regiotaxipas behoort tot één van de mogelijkheden.
  4. Uiteindelijk beslist de gemeente over het toekennen van een Wmo-indicatie die recht geeft op goedkoper vervoer middels de regiotaxi.
  5. Nadat de gemeente een indicatie heeft afgegeven, is het mogelijk om de Wmo-regiotaxipas aan te vragen.

Zie verder: de website van Zorgwijzer.