Informatie over wet- en regelgeving bij onderwijs

Rond onderwijs zijn er allerlei regels en wettelijke bepalingen, zoals over:

  • De leerplicht.
  • Passend onderwijs.
  • Leerwegondersteunend onderwijs.
  • Het aanvragen van studiefinanciering.
  • De entreeopleiding in het mbo.
  • Informatievoorziening en begeleiding in het hoger onderwijs.

In de Publicatie wordt hier verder op ingegaan.

Zie verder: Publicatie par. 7.4.1