Soorten van hulpbronnen

Met hulpbronnen worden factoren bedoeld die mensen al dan niet hebben en die iemand vooruit kunnen helpen in het leven. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderscheidt drie soorten hulpbronnen en heeft die uitgewerkt in een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking:

  • Persoonskapitaal, zoals gezondheid en de veerkracht van mensen om met tegenslagen om te gaan.
  • Economisch kapitaal, zoals het hebben van betaald werk, het opleidingsniveau of het inkomen.
  • Sociaal kapitaal (de steun vanuit het sociale netwerk).

Zie verder: Publicatie par. 5.2.3 en publicatie SCP, Maatwerk in meedoen. Vergelijking tussen mensen met en zonder verstandelijke beperkingen (2020c)