Quickscan Inclusief beleid

Sinds 2017 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van kracht. Daarmee verplicht de overheid zich om op alle terreinen voorwaarden te scheppen voor de participatie van mensen met een beperking. Veel onderwerpen gaan over de directe leefomgeving en daarvoor is de gemeente aan zet.

Met de Quickscan Inclusief beleid licht je gemeentelijk beleid en de praktijk door. Dat levert inzicht in de sterke punten en in de zaken die verbeterd kunnen worden. En een startpunt voor een traject met ervaringsdeskundigen en het maatschappelijk middenveld om te komen tot een lokale inclusie agenda.

In de quickscan zijn de artikelen uit het VN-verdrag vertaald naar concrete vragen over het gemeentelijk beleid. De quickscan geeft inzicht in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag en op welke punten actie moet worden ondernomen. De onderwerpen uit het verdrag zijn verdeeld in een gedeelte met algemene vragen, vragen die samenhangen met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, Wet Passend Onderwijs (jeugd) en de Participatiewet (arbeid).

De Quickscan Inclusief beleid is een uitgave van de voormalige Stichting Zet. Je kunt de quickscan hier downloaden.