Toolkit voor het bevorderen van participatie op landelijk en lokaal niveau

Het College voor de Rechten van de Mens (CRvdM) heeft een toolkit gepubliceerd met tips voor ambtenaren om participatie in de praktijk te bevorderen. Veel nadruk ligt op de wijze waarop je ervaringsdeskundigen actief en tijdig en mensen met een beperking en hun (vertegenwoordigende) organisaties zelf kan betrekken bij de totstandkoming van beleid en wetgeving. Er is een toolkit voor landelijk niveau en een voor lokaal niveau.

Zie verder: