De publicatie

Alle gevonden kennis die de afgelopen jaren (tot eind 2022) rond inclusie is verschenen, is in deze publicatie geordend en ontsloten. De nadruk ligt op inclusie van mensen met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking. Al decennia lang is in de zorg en ondersteuning aan deze mensen inclusie een belangrijk thema. Mede daardoor is er hier veel kennis over inclusie ontwikkeld. Die kennis kan ons helpen in het realiseren van meer inclusie voor iedereen.

Inclusie vanzelfsprekend voor iedereen

Bestaande kennis als hulpmiddel voor het bereiken van meer inclusie in de samenleving
Martin Schuurman & Anke Visserman