Transitiearena’s als instrument voor een inclusieve arbeidsmarkt

De transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt is in volle gang. Steeds meer werkgevers, gemeenten en intermediaire initiatieven zoeken samen naar nieuwe werkwijzen om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Dit vraagstuk staat centraal in de Transitiearena’s Waardevol Werk, die sinds 2014 bestaan.

In de afgelopen tien jaar is een divers netwerk ontstaan van sociaal professionals, beleidsmedewerkers, werkgevers, bestuurders en ervaringsdeskundigen. In de Transitiearena’s komen mensen bij elkaar, wordt een podium gegeven aan goede voorbeelden van het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en reflecteren deelnemers op hun eigen functie. Op deze manier stimuleren de Transitiearena’s Waardevol Werk de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Thema’s van de Transitiearena’s zijn:

  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed lokaal samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen?
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbindt je verschillende domeinen, wetten en budgetten?
  • Inclusie: hoe geef je inclusie vorm en werk je vanuit vraag en perspectief van de deelnemer?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel werken aan duurzame, positieve verandering?
  • Hoe kun je op dit thema een lerende gemeente of organisatie zijn?

Voor meer informatie zie de website van Movisie. Ook de website van de VGN schenkt aandacht aan de Transitiearena’s.