Tips over de aanpak van inclusie

Marten Bos begeleidt en adviseert (zorg)organisaties en begeleiders over diversiteit en inclusie in hun aanpak. In 2022 gaf hij bij Vilans een lezing voor zorgorganisaties. Welke aanpak werkt volgens hem? Hij geeft de zes belangrijkste tips:

  1. Luister naar ervaringsdeskundigen
  2. Ga na wie je bereikt met je werving
  3. Organiseer momenten om stil te staan
  4. Kijk waar je rituelen en methodes kunt aanpassen
  5. Sta open voor inbreng
  6. Kijk naar overeenkomsten

Voor alle tips geldt dat het management ondersteunend moet zijn en zelf meedoet. Werk maken van diversiteit en inclusie vraagt iets van iedereen in de organisatie, en ook van je manier van werken.

Lees de gehele tips op de website van het Kennisplein: