Informatie over wet- en regelgeving bij wonen

Rond wonen zijn er allerlei regels en wettelijke bepalingen, zoals over:

  • Het aflopen van de jeugdzorg als je 18 wordt.
  • Zorgverzekeringswet en zorgtoeslag.
  • Zelfstandig wonen, huurtoeslag en woningaanpassingen.
  • Het persoonlijke assistentie budget (PAB).
  • De Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In de Publicatie wordt hier verder op ingegaan.

Zie verder: Publicatie par. 5.4.1