De inclusieve route op het gebied van leren voor iemand persoonlijk

Hoe kan de inclusieve route op het gebied van onderwijs er voor iemand persoonlijk uitzien? Zij kan bestaan uit een viertal stappen:

  1. Beschrijving van de dromen en wensen over leren en onderwijs. Het is belangrijk dat het denken hierover niet gehinderd wordt door gedachten over mogelijkheden of onmogelijkheden. Het gaat dan om vragen als: Wat zou je graag willen leren, ook in relatie tot wat voor werk je later zou willen doen? Waaraan moet de onderwijslocatie voldoen? Moet het een gebouw zijn of kan het ook iets anders zijn? Hoe nabij jouw woonhuis wil je naar school? Wat wil je waar het gaat om het omgaan met anderen: hoe belangrijk is dat je vrienden op school hebt met wie je ook na school graag wil omgaan? Welke persoonlijke kwaliteiten en sociale rollen wil je in het leren en onderwijs inzetten en ontwikkelen?
  2. Wat voor normale (reguliere) school past bij het realiseren van de dromen en wensen uit stap 1? Wat is hiervoor nodig? Wat moet je mogelijk overbruggen om optimaal bij dit gewone schoolleven te kunnen komen? Heb je iets niet dat elders gewoon is? Wat zijn hierbij de eventuele belemmeringen en drempels, hetzij in jezelf, hetzij in de context?
  3. Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 kan nu een overzicht worden gemaakt van de benodigde individuele ondersteuning en de voorwaarden waaraan de school en de leeromgeving moeten voldoen. De inhoudelijke wensen en de benodigde ondersteuning geven samen het ‘persoonlijk leer- en schoolprofiel’.
  4. Gezocht gaat worden naar een school en leeromgeving die zo veel mogelijk aansluiten bij dit persoonlijk leer- en schoolprofiel. Voor de realisatie van de eventuele ondersteuning en/of aanpassingen die voor het wonen nodig zijn, kan gebruik worden gemaakt van de drie niveaus van het VN-verdrag: algemene voorzieningen, specifieke voorzieningen en individuele aanpassingen. Het streven hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van algemene voorzieningen (regulier onderwijs) en zo min mogelijk specifieke voorzieningen (speciaal onderwijs) en individuele aanpassingen in te zetten.

Zie verder: Publicatie par. 7.3.3