Tips om meedoen via Internet te vergroten

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb).

Steeds meer dingen kun je alleen via internet of websites doen. Je moet bijvoorbeeld een DigiD aanvragen, huurtoeslag aanvragen, of beeldbellen. Je moet voor dit alles weten hoe om te gaan met Internet. Dit noemen we ook wel ‘digitale vaardigheden’. LFB en Vilans hebben een onderzoek uitgevoerd dat laat zien wat mensen met een lvb helpt bij digitale vaardigheden. En wat zij moeilijk of lastig vinden. Zij komen tot zeven tips:

  1. Maak hulplijnen beter vindbaar en het gebruik ervan zo laagdrempelig mogelijk.
  2. Richt je ook op de sociale omgeving van mensen met een lvb.
  3. Werk samen met ervaringsdeskundigen.
  4. Maar informatie op websites overzichtelijk en behapbaar.
  5. Houd altijd analoge alternatieven beschikbaar.
  6. Werk samen met organisaties die zorg en begeleiding bieden aan de doelgroep.
  7. Vergroot bekendheid met en het vertrouwen in digitale diensten.

Zie verder: Publicatie Vilans, 2022 (Pdf) en website met link naar video