ONBEPERKT AAN DE SLAG IN DE ZORG!

Zeker in een tijd van arbeidsmarktkrapte is het belangrijk zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de zorg. Op die manier kunnen alle talenten worden benut voor het werk in de zorg. Ook die van mensen met een (arbeids)beperking of uitkeringsgerechtigden, die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ervaren maar wel een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de zorg.

De VGN heeft samen met ActiZ – de branchevereniging van zorgorganisaties in de ouderenzorg – de handreiking Onbeperkt aan de slag! uitgebracht. In deze handreiking staat informatie en vind je praktische tips hoe werkgevers in de zorg mensen met een arbeids(beperking) een baan kunnen geven in hun organisatie. Want deze mensen hebben bijzondere talenten die de ouderenzorg en gehandicaptenzorg kunnen verrijken en de werkdruk verlichten.

Veel mensen met een beperking hebben al een passende werkplek in de (ouderen)zorg. Vaak in vorm van onbetaalde activiteiten of werk waarin deze assistent medewerkers zich kunnen ontwikkelen en vakvaardigheden leren. Bijvoorbeeld doordat een aantal cliënten met een dagbestedingsindicatie met hun werkbegeleiders verschillende werkzaamheden verrichting in een verpleeghuis. Van het bezorgen van de boodschappen naar de huiskamer tot het werken in de spoelkeuken. Of ze volgen op deze dagbestedingsplek de brancheopleiding tot Woonhulp.

Als een assistent medewerker zich zo ontwikkeld dat een betaalde baan in beeld komt, is het belangrijk om de HR-afdeling hier zo vroeg mogelijk bij te betrekken. Net zoals elk bedrijf kunnen zorgwerkgevers gebruikmaken van verschillende regelingen en instrumenten zoals, proefplaatsingen, loonkostensubsidie of loondispenstatie, jobcoaching of een no-riskpolis.

Om de HR-medewerkers hierbij te ondersteunen biedt de handreiking Onbeperkt aan de slag! een overzicht van deze regelingen. Ondersteund met een aantal praktijkvoorbeelden en los te downloaden modelovereenkomsten.

Zie verder: