Instrumenten voor digitale inclusie vanuit de VNG

In een speciale publicatie geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tal van ideeën en instrumenten om digitale inclusie in de praktijk te brengen.

Daarnaast heeft de VNG een toolkit voor gemeenten ontwikkeld met informatie, advies en inspiratie voor het digitaal toegankelijk maken van hun communicatiekanalen voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking of met minder digitale vaardigheden. Daartoe zijn gemeenten immers verplicht. Gemeentelijke sites en apps moeten hierop worden aangepast. De ene gemeente is daar verder in dan de andere.

Zie verder: