De inclusieve route op het gebied van wonen voor iemand persoonlijk

Hoe kan de inclusieve route op het gebied van wonen er voor iemand persoonlijk uitzien? In de Publicatie is een route aangegeven met vier stappen. Deze route wordt uitgebreid besproken en kan worden toegepast in bijvoorbeeld het toewijzingsproces van een woning door de gemeente. Maar evengoed in een situatie waarin sprake is van een overgang naar een gespecialiseerde woonvoorziening:

  1. Beschrijving van dromen en wensen over wonen.
  2. Wat voor normaal leven past bij het realiseren van deze dromen en wensen en wat moet hier mogelijk voor overbrugd worden?
  3. Maken van een overzicht van de voorwaarden waaraan de woning en woonomgeving moeten voldoen en van de benodigde individuele ondersteuning om dit wonen mogelijk te maken.
  4. Zoeken naar een woning en woonomgeving die zo veel mogelijk aansluiten bij het persoonlijk woonprofiel.

Zie verder: Publicatie par. 5.3.3