Iedereen is anders: kwaliteitscriteria van inclusief onderwijs, benoemd door leerlingen

Door onderzoeksbureau Wesp is op grote schaal en systematisch onderzocht wat kinderen en jongeren vertellen over hun ervaringen, hun behoeften en hun mening over onderwijs, en welke adviezen zij geven. Uit interviews met zo’n tienduizend leerlingen zijn kwaliteitscriteria met betrekking tot inclusief onderwijs samengesteld. Deze kunnen goed worden gebruikt bij de implementatie van inclusief onderwijs.

De top tien van deze criteria luidt als volgt:

  1. De school is voor alle leerlingen vraaggericht en adaptief.
  2. Op school wordt rekening gehouden met mijn gevoelens.
  3. Leerkrachten zijn positief.
  4. Ik word serieus genomen.
  5. Mijn zelfstandigheid wordt ondersteund.
  6. Mensen die belangrijk voor mij zijn, werken onderling en met mij goed samen.
  7. Je kunt op verschillende manieren leren.
  8. Ik kan in mijn eigen tempo en op mijn eigen niveau leren.
  9. We kunnen veel van elkaar leren.
  10. Er zijn ruimte en faciliteiten ten behoeve van mijn beperking, handicap of specifieke talent.

Zie verder: