Aan de slag met het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeterd, net als de kwaliteit van leven. De wegwijzer ‘Aan de slag met het sociale netwerk’ staat vol praktische instrumenten en methoden om het netwerk van je cliënt in kaart te brengen, te vergroten en te versterken.

In deze wegwijzer, die door Vilans en Movisie samen is gemaakt, lees je wat jij als professional in zorg en welzijn kunt doen om het netwerk van je cliënt in kaart te brengen, te vergroten en te versterken. In de wegwijzer vind je verschillende nuttige methoden en instrumenten. Niet alle beschikbare instrumenten en methoden zijn opgenomen. Zo is er een zorgvuldige selectie gemaakt waarbij er is gekeken naar methoden die direct toepasbaar zijn in het werk.

De wegwijzer is opgedeeld in drie hoofdstukken. In ieder hoofdstuk staat een vraag centraal en komen methoden en instrumenten aan bod die je kunt gebruiken om hier antwoord op te geven:

  1. Hoe breng je het bestaande netwerk in kaart?
  2. Hoe kun je een netwerk uitbreiden?
  3. Hoe kun je een netwerk versterken of mobiliseren?

Lees meer op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector of op de website van Movisie.

De publicatie ‘Aan de slag met het sociale netwerk’ kun je hier downloaden.