Criteria voor een goede kwaliteit van wonen

Wonen bestaat uit een ‘harde’, tastbare kant (de stenen, het gebouw) en een ‘zachte’ kant (het thuis voelen, beleving). Daarnaast is van belang dat mensen grip hebben op hun woonsituatie, regie kunnen voeren. Ieder(in) zette dit om in vier criteria voor goed wonen: keuzevrijheid, gebruikerskwaliteit op peil, belevingsaspecten op peil en een toegankelijke en bruikbare woonomgeving. Aan de hand hiervan komt de organisatie toe tien actiepunten.

Zie verder: Publicatie par. 5.3 intro en publicatie Ieder(in), Goed wonen voor iedereen, 10 actiepunten (2017)