Soorten van zelfredzaamheid

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderscheidt drie soorten zelfredzaamheid en heeft die uitgewerkt in een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking:

  • Functionele zelfredzaamheid, bijvoorbeeld het kunnen bijhouden van persoonlijke verzorging en het kunnen uitvoeren van persoonlijke taken.
  • Administratieve zelfredzaamheid, zoals het afhandelen van financiën en het hebben van computervaardigheden.
  • Sociale zelfredzaamheid, zoals het zelf kunnen onderhouden van contacten en het zelfstandig kunnen deelnemen aan vrijetijdsbesteding.

Zie verder: Publicatie par. 5.2.3 en publicatie SCP, Maatwerk in meedoen. Vergelijking tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking (2020c)