Alles wat over werken gaat

Je zoekt een fijne werkplek die bij je past. Werken geeft een basis voor het opbouwen van een bestaan. Leuk werk draagt bij aan de kwaliteit van leven. Werk geeft ook vrijheid en onafhankelijkheid. En het liefst niet zomaar een baan, maar een baan waarbij jouw unieke talenten tot hun recht komen en jij de begeleiding krijgt die je nodig hebt. Een baan waar je helemaal op je plek zit. Iedereen heeft recht heeft op (betaald) werk en gelijke kansen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken

Hoe wil jij werken?

Hoe kan de inclusieve route op het gebied van arbeid er voor iemand persoonlijk uitzien? We zien een route met vier stappen. Om de belemmeringen en problemen in persoon en context op het spoor te komen, kan gebruik worden gemaakt van de ICF.

De heftruckchauffeur

De jobcoach van het UWV gaat het gesprek aan met de werkgever om de werkzaamheden van de heftruckchauffeur op te splitsen. Hierdoor kan hij een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans op waardevol werk geven.

Welke wetten zijn er voor werken?

Hoe is de situatie in Nederland qua wet- en regelgeving op het gebied van arbeid voor mensen met een beperking? Van de belangrijkste vijf wetten - Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Wlz, Wmo en Wajong - geven we een overzicht.

Harry

Harry is verstandelijk beperkt en enigszins spastisch. De zorginstelling plaatste hem voor dagbesteding in de bosgroep van de zorgorganisatie en later in de plaatselijke kinderboerderij. Hij vindt het fijn om steeds buiten te zijn maar ondervindt weinig uitdaging in zijn werk en mist zijn vrienden van de vroegere school.

Het Platform Werk Inclusief Beperking

Het Platform Werk Inclusief Beperking ondersteunt initiatieven die nieuwe oplossingen willen vinden om een inclusievere arbeidsmarkt te realiseren. Ook brengt het organisaties, gemeenten, werkgevers, ondersteuners en andere relevante betrokkenen samen om een duurzame verandering teweeg te brengen.

De trotse Job

Job heeft een verstandelijke beperking en werkt in het magazijn van een bedrijf dat zendmasten aanlegt. Hij is trots op zijn werk. Minder fijn is dat Job deze maand hoorde dat hij ruim 1.800 euro aan UWV moet terugbetalen. Het is een voorbeeld van hoe het mis kan lopen als je naast je uitkering werkt.