Werken

Utrechtse stembureaus krijgen hulp van verstandelijk beperkte vrijwilligers

Mensen met een licht verstandelijke handicap hebben in maart 2022 in meer dan 125 Nederlandse gemeenten geholpen in de stembureaus van de gemeenteraadsverkiezingen. Stichting Prokkel wil ze zo onder begeleiding van een maatje betrekken bij het democratische proces.

In Utrecht werden in de helft van de gemeenten 21 zogenoemde Prokkelduo’s ingezet: Amersfoort (2 duo’s), Baarn, Houten, IJsselstein, Leusden (2 duo’s), Oudewater, Stichtse Vecht (2 duo’s), Utrecht (4 duo’s), Veenendaal (2 duo’s), Vijfheerenlanden, Woerden, Woudenberg (2 duo’s) en Zeist.
De vrijwilligers met een beperking kregen dezelfde taken als de andere stembureauleden en worden als ze dat nodig hebben actief ondersteund door een ander lid van het stembureau.
.
“In Nederland zijn één miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking”, zegt projectleider Marian Geling van Stichting Prokkel. “Ook zij doen graag mee in de maatschappij en daarom is het niet alleen belangrijk dat de processen rondom verkiezingen begrijpelijk zijn, maar ook dat ze er zelf een actieve rol in hebben.”
De naam Prokkel staat voor een ‘prikkelende ontmoeting’ tussen twee mensen, van wie één een verstandelijke beperking heeft en één niet. De stichting organiseert meer activiteiten om deze contacten te bevorderen. Uitgangspunt is een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.
.