Alles wat over vervoer gaat

Voor veel dingen heb je vervoer nodig. Om naar je werk te gaan, in jouw buurt of regio te winkelen, uit te gaan, familie en vrienden te bezoeken of naar een ontmoetingscentrum te gaan. Vervoer is erg belangrijk om een goed sociaal leven te kunnen leiden. Voor mensen met een beperking betekent vervoer vaak: openbaar vervoer. Dat moet aan de beperkingen van mensen worden aangepast. De gemeente regelt lokaal en regionaal vervoer.

Vervoer

Hoe wil jij reizen?

Hoe kan de inclusieve route op het gebied van vervoer er voor iemand persoonlijk uitzien? We zien een route met vier stappen. Om de belemmeringen en problemen in persoon en context op het spoor te komen, kan gebruik worden gemaakt van de ICF.

Steeds weer opnieuw moeten bewijzen dat je een handicap hebt

Eigenlijk zou Alisa Hol (34) met een Wajong-uitkering de hele dag thuis kunnen zitten. Maar dat wil ze niet. Daarom is ze een bedrijfje in cadeautjes en woonaccessoires gestart. Om dat te laten slagen, heeft ze hulpmiddelen nodig. Maar die krijgt ze niet zomaar. ‘Voor elke aanpassing moet ik steeds weer aantonen dat ik een handicap heb.’

Kleinschalig vervoer in Houten

De Stichting Duurzaam Vervoer Houten is een maatschappelijk initiatief om te voorzien in kleinschalig vervoer binnen Houten. Deze voorziening is specifiek bedoeld voor senioren, gehandicapten en mindervaliden met een acute vervoersbehoefte

Toegankelijkheid van bushaltes

Uit onderzoek blijkt dat het percentages bushaltes dat toegankelijk is voor mensen met een motorische beperking 45% is. Toegankelijk voor mensen met een visuele beperking is 49% van de bushaltes. Er is nog veel werk aan de winkel.

Doelgroepenvervoer kan beter!

Het College voor de Rechten van de Mens constateert dat er binnen het doelgroepenvervoer (specifiek het Wmo-vervoer en de Valys) belangrijke knelpunten bestaan waardoor mensen met een beperking hun recht op persoonlijke mobiliteit niet altijd kunnen genieten. Het College doet een aantal aanbevelingen.

Gebruik openbaar vervoer (1)

Reizen met het openbaar vervoer is voor iedereen, ook als je daarbij wat hulp nodig hebt. Geleidelijk aan wordt met mensen met een beperking meer rekening gehouden.