Werken

Floor jongerencoaches helpen bij het nemen van stappen

Als je een beperking, aandoening of ziekte hebt, is de kans groter dat mensen lage verwachtingen van je hebben. Of dat ze je erg beschermen. Ook hebben sommige jongeren veel meegemaakt in hun jeugd. Dat alles kan het lastig maken om te ontdekken wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Grote kans dat dat meer is dan je denkt.

Daarom zijn er FLOOR jongerencoaches. FLOOR moedigt je aan om het beste uit jezelf te halen en je plek in te nemen. Om de ‘vloer’ op te gaan’ op een manier die aansluit bij wie jij bent als persoon. FLOOR-coaches en jongeren met een verstandelijke of psychische kwetsbaarheid trekken een jaar met elkaar op, om de stap naar werk te kunnen zetten. De coaches helpen deze jongeren stappen in hun leven te zetten. Zoals het vinden van werk, een opleiding of een sociaal netwerk.

Dat dit nodig is, laten cijfers zien. In het schooljaar 2021-2022 verlieten bijna 10.000 leerlingen het voorgezet speciaal onderwijs (vso). Van de jongeren met het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt’ heeft daarna slechts 27% betaald werk, al dan niet met een uitkering. Deze jongeren worden tijdens hun opleiding juist voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt. Ongeveer een derde van deze groep volgt een vorm van onderwijs na het voortgezet speciaal onderwijs. De groep met een uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ belandt bijna altijd in een uitkering (65%) of heeft geen uitkering én geen werk (bijna 20%) (Staat van het Onderwijs, 2024).

De FLOOR-coaches dagen de jongeren uit om samen te ontdekken waar de behoeften, mogelijkheden, participatiedoelen en irritaties liggen van de leerlingen. ‘Het gaat om leerlingen die verder willen ontdekken wie ze zijn en wat ze willen, met tijd en aandacht. Waar net iets meer nodig is dan het schoolaanbod’, legt Carola Rothuizen van FLOORjongerencoaching uit. De coach werkt één jaar samen met de leerling om zowel zijn of haar zelfbewustzijn en eigen regie te vergroten als stappen te zetten naar passend werk. FLOOR gebruikt hiervoor de methode Persoonlijke Toekomstplanning.

Zie verder op de website van FLOORjongerencoaching. Een artikel over deze vorm van coaching is ook opgenomen op de website van Movisie.