Alles wat over leren gaat

Je wil graag leren, jezelf ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen. Schoolse vaardigheden kunnen je leven verrijken en je meer zelfstandigheid, mogelijkheden en plezier geven. Kleine stapjes en ontwikkelingen kunnen al een groot verschil maken in het dagelijkse leven. Iedereen is uniek en heeft maatwerk nodig, passend bij niveau en mogelijkheden. Leren en ontwikkelen is meer dan het aanleren van vaardigheden. Het is ook het ontdekken van verborgen talenten.

Leren

Hoe wil jij leren?

Hoe kan de inclusieve route op het gebied van leren en onderwijs er voor iemand persoonlijk uitzien? We zien een route met vier stappen. Om de belemmeringen en problemen in persoon en context op het spoor te komen, kan gebruik worden gemaakt van de ICF.

Het verhaal van Ludo

Ludo is 48 jaar. Hij woont in Apeldoorn met 24 uur begeleiding per week. Al 13 jaar werkt hij bij Bakkerij Zonnehoeve. Ludo houdt van paardrijden en muziek. Ook computeren vindt hij leuk.

Eduwiek: samen leren onder één dak

Lees het artikel van Eduwiek, een uniek onderwijsconcept. Het is ontstaan uit een gedeelde visie om élke jongere een optimale leerloopbaan te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en interesses.

Steeds meer onderwijsinstellingen willen inclusiever onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen ondertekenen de Intentieverklaring VN-verdrag Handicap en geven daarmee aan daadwerkelijke acties te willen ondernemen naar inclusiever onderwijs

Samen naar School: onderwijs dat past

Elk kind kan leren. Samen naar School vindt dat ieder kind zich, ongeacht zijn handicap, maximaal moet kunnen ontwikkelen. Zij zorgt ervoor dat elk kind aan kan sluiten en mee kan doen op een reguliere school.

Leren: vijf adviezen voor beleidsmakers

Leren is voor de mens van essentieel belang. Voor iedereen geldt dat het kunnen leren en jezelf ontwikkelen belangrijk is voor een leven waarin je optimaal aan het leven kunt deelnemen. Daarom vijf adviezen voor beleidsmakers.