Vervoer

Kamerbrief coördinerende aanpak implementatie VN-verdrag handicap

Mensen met een beperking voelen zich nog te vaak buitengesloten van alledaagse dingen. Niet iedereen kan ongehinderd reizen. Niet iedereen die kan en wil werken heeft een baan. Via het programma Onbeperkt meedoen! zijn de afgelopen jaren stappen gezet, maar we zijn er nog niet.

In deze Kamerbrief van april 2022 legt de minister van VWS haar plannen voor de komende jaren uit. Sneller tot concrete oplossingen komen met gezamenlijke afspraken (inclusiepacten). Vaker en beter luisteren naar de mensen om wie het gaat. En kennis en goede voorbeelden delen om anderen te motiveren ook aan de slag te gaan.

Lees de Kamerbrief