Wonen
16-24 jaar 24-35 jaar 35-67 jaar

Hoe wil jij wonen?

We gaan dit bekijken aan de hand van 4 stappen:

STAP 1

Beschrijving van de dromen en wensen over wonen.

  • In wat voor huis wil je wonen? Waaraan moet de woning voldoen?
  • In wat voor omgeving (buurt) wil je wonen? Wil je omgaan met anderen? En met wie in de buurt wil je omgaan?
  • Welke kwaliteiten wil je in het wonen inzetten en ontwikkelen?
STAP 2

Hoe realiseer je de dromen en wensen uit stap 1.

  • Wat is hiervoor nodig?
  • Wat moet je mogelijk overbruggen om bij deze woondroom te komen?
  • Wat zijn hierbij de eventuele belemmeringen en drempels?
STAP 3

Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 kan je nu een overzicht maken van de benodigde ondersteuning en de voorwaarden waaraan de woning en de woonomgeving moeten voldoen.

STAP 4

Je gaat op zoek naar een woning en woonomgeving die zo veel mogelijk aansluit bij je wensen.

Om eventuele belemmeringen en problemen op het gebied van wonen te ontdekken kan gebruik worden gemaakt van de International Classification of Functioning (ICF). Dit is een manier waarmee het mogelijk is om jouw behoefte en eventuele uitdagingen te beschrijven. Vraag iemand in jouw omgeving om dit samen in te vullen.

Community building

Een moeder komt zangles geven, bewoners maken een magazine of plannen de vakantie. En de begeleiders stellen zich op als coach. Community building in de praktijk van Philadelphia. 'We gaan uit van zingeving en van verhalen van bewoners, ouders en medewerkers. En niet van regels en procedures.'