Leren
16-24 jaar 24-35 jaar 35-67 jaar

Hoe wil jij leren?

We gaan dit bekijken aan de hand van 4 stappen:

 

STAP 1

Beschrijving van de dromen en wensen over leren en onderwijs.

  • Wat zou je graag willen leren?
  • Ook in relatie tot wat voor werk je later zou willen doen?
  • Waaraan moet de onderwijslocatie voldoen? Moet het een gebouw zijn of ook iets anders?
  • Hoe dichtbij jouw woonhuis wil je naar school?
  • Is het belangrijk dat je vrienden op school hebt met wie je ook na school graag wil omgaan?
  • Welke kwaliteiten wil je in het leren en onderwijs inzetten en ontwikkelen?

 

Stap 2

Wat voor normale (reguliere) school past bij het realiseren van de dromen en wensen uit stap 1? Wat is hiervoor nodig? Wat moet je mogelijk overbruggen om bij dit schoolleven te kunnen komen? Heb jij iets niet wat ergens anders gewoon is? Wat zijn hierbij de eventuele belemmeringen en drempels?

 

Om eventuele belemmeringen en problemen op het gebied van onderwijs te ontdekken kan gebruik worden gemaakt van de International Classification of Functioning (ICF). Dit is een manier waarmee het mogelijk is om jouw behoefte en eventuele uitdagingen te beschrijven. Vraag iemand in jouw omgeving om dit samen in te vullen.

 

Stap 3

Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 kan je nu een overzicht maken van de benodigde ondersteuning en de voorwaarden waaraan de school en de leeromgeving moeten voldoen.

 

Stap 4

Je gaat op zoek naar een school en leeromgeving die zo veel mogelijk aansluit bij jouw leer- en school wensen. Je gaat hierbij eerst op zoek naar regulier onderwijs en bekijkt of daarbij aanpassingen te maken zijn waardoor dit onderwijs ook voor jou te volgen is.