Vervoer

Wmo-vervoer met de regiotaxi

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.

Wie komen voor Wmo-vervoer in aanmerking?

De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer.

Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te reizen binnen vijf vervoerzones rond het woonadres. Normaliter geldt er een compensatie van 500 vervoerzones per jaar, maar hier kan afhankelijk van de behoefte van worden afgeweken.

Wanneer er sprake is van reizen op langere afstanden (buiten de regio) komt men niet in aanmerking voor de Wmo-vervoer via de regiotaxi. Mogelijk kan er dan wel vervoer via Valys (nummer: 0900 – 9630) worden aangevraagd.

Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen?

Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) kan men aanvragen via het Wmo-loket van de eigen gemeente.
Let op: Wmo-vervoer is per gemeente verschillend geregeld. Zo zijn er maar een aantal gemeenten die van de Wmo-vervoer Regiotaxi gebruik maken.

Stappenplan

Het aanvragen van de Wmo-vervoersvoorziening kan door middel van een stappenplan:

  1. Zoek contact met het Wmo-loket of zorgplein van je gemeente. Soms kan men ook aanvraag doen middels een contactformulier op de website van de gemeente.
  2. Geef aan welke hinder er wordt ondervonden ten aanzien van je mobiliteit, bijvoorbeeld een lichamelijke beperking.
  3. Tijdens de aanvraag vindt er een beoordeling plaats waarbij de aanvrager en de gemeente kijken naar de vervoersbehoefte en gezamenlijk tot een geschikte oplossing komen. Een Wmo-regiotaxipas behoort tot één van de mogelijkheden.
  4. Uiteindelijk beslist de gemeente over het toekennen van een Wmo-indicatie die recht geeft op goedkoper vervoer middels de regiotaxi.
  5. Nadat de gemeente een indicatie heeft afgegeven, is het mogelijk om de Wmo-regiotaxipas aan te vragen.

Lees meer over Wmo-vervoer op de website van Zorgwijzer

Lees meer over vervoer en mobiliteit in de Publicatie, paragraaf 8.2.3.

‘Ook een rolstoelgebruiker moet de tram in kunnen’

De nieuwe Amsterdamse trams zijn niet toegankelijk genoeg voor rolstoelgebruikers. Volgens Deborah Lauria is dit in strijd met de afspraken rond gelijke behandeling.