Leren
16-24 jaar 24-35 jaar 35-67 jaar

Welke wetten zijn er voor leren?

Passend onderwijs

Waar wil jij naar school? De school waar jij je aanmeldt moet een passende onderwijsplek geven. Samen met jou onderzoekt de school welke extra ondersteuning jij nodig hebt. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven. Of biedt de school een plek op een andere gewone of speciale school die dit wel kan. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Heb jij als vmbo-leerling extra hulp nodig bij het behalen van je diploma? Een deel van de scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) geven deze extra ondersteuning bij hun onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Aanvragen studiefinanciering

Als je mbo, hbo of universiteit doet, kan je studiefinanciering aanvragen. Kijk op de website. 

 

Tegemoetkoming scholieren

Als je voltijd vmbo, havo, vwo of vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) doet, kan je een tegemoetkoming scholieren krijgen. Tegemoetkoming scholieren bestaat uit 2 onderdelen: de basistoelage en de aanvullende toelage. Kijk op de website.

 

Entreeopleiding in het mbo

Voor de entreeopleiding heb je geen diploma nodig van een vooropleiding. Met een diploma op mbo-niveau 1 kun je als assistent gaan werken op de arbeidsmarkt. Maar je kunt ook door naar mbo-niveau 2. Tijdens de entreeopleiding krijg je coaching en loopbaanbegeleiding. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 

Informatievoorziening en begeleiding in het hoger onderwijs

Wil je meer weten over de voorzieningen bij hogescholen, universiteiten, DUO en gemeenten? Je kunt online informatie vinden op:

 

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Werk je? Of ben je op zoek naar werk? Dan kun je een STAP-budget van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met dit geld kun je een opleiding, training of cursus volgen. De overheid wil dat je als werkende of werkzoekende zelf kan beslissen over je ontwikkeling tijdens jouw loopbaan. Zo heb je meer kansen om je baan te houden of om een nieuwe baan te vinden. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Alles over STAP-budget