Leren

Brancheopleidingen van de Academie voor Zelfstandigheid

De Academie voor Zelfstandigheid heeft – in opdracht van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicapten-zorgorganisaties, de VGN en de LFB –  drie nieuwe brancheopleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties, zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving gemakkelijker.

De drie opleidingen zijn:

  • Assistent Groen. Deze opleiding gaat over taken in de groenvoorziening. Voorbeelden hiervan zijn: verzorging van groenvoorzieningen, onderhoud van materiaal, middelen en omgeving of transport van producten en materiaal.
  • Assistent Facilitair. Deze gaat over het verlenen van facilitaire hulp. Facilitaire hulp heeft te maken met taken in dienst van een ander. Voorbeelden hiervan zijn: ruimtes schoonhouden, gasten ontvangen of evenementen organiseren.
  • Assistent Logistiek. Deze opleiding gaat over het uitvoeren van logistieke taken. Voorbeelden hiervan zijn: goederen ontvangen en opslaan, goederen verzamelen en verzenden, voorraad inventariseren of klantbestellingen in ontvangst nemen en de benodigde goederen verzamelen in het magazijn.
Samenwerkingen

De nieuwe brancheopleidingen lenen zich bij uitstek om gezamenlijk op te zetten. Bij opleidingen is het doorgaans moeilijk om ze duurzaam op te zetten. Meestal lukt het wel om binnen de eigen organisatie een opleidingsgroep één of enkele keren samen te stellen met voldoende kandidaten, maar daarna stopt het. Er is dan te weinig instroom en de reisafstanden worden te groot. Door regionaal samen te werken wordt het potentieel aan kandidaten voor de opleiding vergroot en zou het mogelijk moeten zijn om duurzaam voldoende kandidaten te hebben voor de opleiding. Op dit moment zijn er 28 samenwerkingen in de provincie/regio. Bekijk ze hier.

Documenten

Wat komt er allemaal kijken bij de brancheopleidingen? Van werven van studenten en het verkrijgen van subsidie tot het opleidingen van trainers. Op de website van de Academie staan alle handige documenten op een rij.