Werken

Begeleiding naar werk

Bij het zoeken naar een baan kan de gemeente helpen. Als je een uitkering ontvangt van het UWV kan het UWV je ondersteunen bij het vinden van werk. Het kan gaan om betaald werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk. Voor informatie over werken met een arbeidsbeperking in het algemeen is de website van de Rijksoverheid een goed startpunt.

In het bedrijfsleven is men over het algemeen niet zo gericht op arbeid voor mensen met een beperking. Men is zich nog niet bewust van het potentieel dat in deze groep aanwezig is, er is weinig focus op talenten en te behalen winst.  De casus hiernaast laat zien hoe een arbeidsorganisatie meer inclusief kan gaan denken en handelen. Meer in het algemeen kunnen we de vraag stellen waaraan een arbeidsorganisatie moet voldoen om ‘inclusief’ te zijn. Wat is een inclusieve arbeidsorganisatie eigenlijk?

Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruik maakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen en duurzaam in dienst te houden en te voorkomen dat medewerkers voortijdig uitvallen met beperkingen door ziekte of veroudering.

Om meer mogelijkheden te creëren voor kwetsbare medewerkers kan het helpen om het werk of de werkplek aan te passen. Vaak is maatwerk daarbij een vereiste. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een geheel nieuwe functie voor een kandidaat te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door functiecreatie, waarbij bedrijfsprocessen worden geanalyseerd en efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen en relatief eenvoudige taken uit een functie af te splitsen en samen te voegen tot nieuwe zogenoemde duurzame banen. Er is zelfs een naam voor de professionals die werkgevers hierin adviseren: jobcreator.

Inclusief werkgeverschap

De Publicatie geeft in hoofdstuk 6 tal van casussen en tips voor inclusief werkgeverschap. Ook geeft zij tips voor ondersteuning:

 • www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv
  Met deze tool kunnen werkgevers – op basis van de gegevens die de werkzoekende verstrekt – nagaan van welke regelingen zij gebruik kunnen maken als zij deze werkzoekende in dienst nemen.
 • www.denormaalstezaak.nl/sbcm-begeleidingskaarten-psychische-arbeidsbeperking
  Achtergrondinformatie over het werken met mensen met psychische beperkingen.
 • www.awvn.nl/topics/inclusief-werkgeven
  Pagina van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland bevat de Zelfcoach, een gratis online-instrument met informatie, links en tips.
 • www.onbeperktaandeslag.nl
  Onbeperkt aan de Slag is een landelijk digitaal platform waarop werkzoekenden met een beperking een profiel aanmaken en werkgevers hun werkaanbod presenteren.
 • www.fitforworknederland.nl
  Fit for Work ontwikkelt tools voor werkenden, werkgevers en zorgverleners. Deze tools zijn gericht op chronische aandoeningen in het algemeen, maar ook op specifieke aandoeningen.
 • www.samensterkzonderstigma.nl
  Tips en tools voor werkgevers hoe om te gaan met mensen met psychische problemen..
 • www.ikbenharrie.nl
  Wanneer een werknemer met een beperking goed wordt ondersteund door een naaste collega, is de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk hoger. Harrie is de ideale collega die de directe begeleiding biedt.

De heftruckchauffeur

De jobcoach van het UWV gaat het gesprek aan met de werkgever om de werkzaamheden van de heftruckchauffeur op te splitsen. Hierdoor kan hij een persoon met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een kans op waardevol werk geven.