Leren

Stage voor Maaike

Aan het einde van HAVO 4 heeft Maaike besloten welke studie ze gaat volgen. Ze besluit zich  te richten op Sociaal Juridische Dienstverlening. Ze meldt zich aan en op 1 september 2008 is haar eerste schooldag. Docenten doen gedurende haar studie ontzettend hun best om Maaike in staat te stellen haar studie te kunnen volgen. Maar simpel is het niet en ook niet altijd leuk. Het gebouw is niet overal goed toegankelijk en de lokalen vol met tafels en stoelen. Daarnaast reist Maaike het eerste jaar met de taxi omdat ze nog geen rijbewijs heeft en de bus niet toegankelijk is. Hierdoor mist ze de aansluiting met klasgenoten en is eenzaam. Maar de studie bevalt haar erg goed.

Halverwege het derde jaar is het tijd om stage te gaan lopen. Maaike was al heel lang van plan om naar een geschikte stage te gaan zoeken. De school gaf echter aan dat ze nog wel kon wachten. Net voordat het eerste kwartaal van het collegejaar om is gaat ze zoeken. Uiteindelijk wordt het heel spannend of ze het op tijd redt. Dankzij het goede netwerk van familie en kennissen heeft ze in december een stagebedrijf gevonden die het aandurft om haar aan te nemen. Daarvoor heeft ze al minimaal 5 sollicitaties gehad waarbij ze is afgewezen. Veel bedrijven lijken het eng te vinden om een rolstoelgebonden stagiaire aan te nemen. Maaike heeft het naar haar zin op haar stage en na 10 maanden rond ze deze met goed gevolg af.

Bron: Wiel & Deal – onbeperkt studeren