Leren
16-24 jaar

 Eduwiek: samen leren onder één dak

Eduwiek is een gemeenschap van scholen waarbinnen kennis en expertise van het regulier en speciaal onderwijs worden gebundeld en beide onderwijstypen elkaar via een ‘kruisbestuiving’ versterken. Leerlingen van het algemeen voortgezet onderwijs, vwo, praktijkonderwijs, vmbo, het speciaal voortgezet onderwijs en leerlingen met een beperking uit het woonzorgcentrum – in totaal 2.200 leerlingen – krijgen les in één gebouw. Iedere school heeft zijn eigen plekje, met een eigen plein en ingang. De scholen delen praktijkruimtes, zoals een leskeuken, praktijklokalen voor hout en metaal, een winkel en een simulatiewoonhuis.

Aan de leerlingen wordt de juiste ondersteuning geboden binnen hun eigen school(gebouw), zonder dat ze verwezen worden naar speciaal voortgezet onderwijs elders. Ook kunnen leerlingen vakken bij een andere onderwijsvorm volgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden. Dit doet Eduwiek door combinaties van onderwijs aan te bieden wanneer de situatie van een leerling hierom vraagt. Het team kijkt per leerling wat nodig is vanuit het motto: ‘samen waar het kan, apart als het moet’.

Eduwiek biedt onderwijscombinaties die afgestemd zijn op de mogelijkheden van elke leerling. Een expertiseteam zorgt voor passende ondersteuning. Het totale aanbod aan onderwijs, begeleiding en zorg is beschikbaar voor iedere leerling, van het praktijkonderwijs tot en met het gymnasium.

Het verhaal van Mara Mulderij

Mara Mulderij zit in het derde leerjaar van de mavo op locatie Voltastraat van het RvEC. Dat gaat heel goed. Ze haalt prima cijfers en zit lekker in haar vel. Toen Mara drie jaar geleden begon, was dat heel anders. “Wie toen tegen mij had gezegd dat ik nu in een mavoklas zou zitten, had ik absoluut niet geloofd”, lacht Mara.

Het verhaal van Giovanni Wijnholds

Giovanni Wijnholds zit in het derde leerjaar vmbo KB op De Atlas, een school voor speciaal onderwijs die net als het RvEC gevestigd is in het gebouw aan de Voltastraat. Het bijzondere aan de leerroute van Giovanni is dat hij zijn beroepsgerichte vakken op het RvEC volgt, in het reguliere onderwijs dus.

Lees de hele verhalen van Mara en Giovanni op de website van Eduwiek