Wonen

Community building

Een moeder komt zangles geven, bewoners maken een magazine of plannen de vakantie. En de begeleiders stellen zich op als coach. Community building in de praktijk van Philadelphia. ‘We gaan uit van zingeving en van verhalen van bewoners, ouders en medewerkers. En niet van regels en procedures.’

Community building draait om het gevoel ergens bij te horen, vanuit gemeenschappelijke waarden of interesses. En het is actiegericht, mensen verbinden zich met elkaar op basis van dromen en wensen, om zo samen iets te bereiken’, vertelt Marijne Liese, manager van de locatie Borneostraat in Almere van Philadephia. ‘Bij ons bestaat dat gemeenschap­pelijke gevoel sinds twee jaar rond een woonlocatie voor 36 mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, en medewerkers.’
‘Mensen willen geen zorg, ze willen een fijn leven, en daar­voor is soms zorg nodig. Dat hebben wij gevangen in het concept Mooi Leven. Het mooie leven is een gezamenlijk doel waar we aan werken door talent te ontwikkelen en door te experimenteren. Ouders leveren als experts ook een bijdra­ge. Ze staan niet bezorgd langs de zijlijn iets te vinden van de zorg, maar nemen met ons verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de bewoners zelf.’

Haakjes zoeken

Neem bijvoorbeeld een moeder die gepensioneerd on­derwijskundige is. En die het team geschoold heeft in het werken volgens deze visie op community building. Of de moeder die zangles komt geven. Of de moeder die als kind al de wens had om een pannenkoekenhuis te beginnen. En die nu regelmatig een pop-up restaurant runt in de centrale hal, waar bewoners, familieleden, medewerkers én buurtbewoners komen eten. Liese: ‘Het is steeds een kwestie van allemaal haakjes zoe­ken, zodat iedereen invloed kan hebben. Ook de be­woners. Zij wilden bijvoorbeeld een magazine maken, of samen een vakantie plannen. Helemaal goed, daar ondersteunen we bij.’omschrijvingen. Het gaat erom dat je je talent zó inzet dat je bijdraagt aan het doel van de locatie. Ze kunnen ook hun eigen baan creëren. Er was bijvoorbeeld een collega die merkte dat het niet zo bij haar paste, de hele dag op de groep, zij kreeg meer energie van wer­ken met collega’s. Zij doet nu – na besluitvorming in het team – veel HR-taken.’ Die manier van werken blijkt erg aantrekkelijk. Liese: ‘Er kwamen 96 sollicitanten voor onze locatie, dan zie je dat dit ook echt een antwoord is op het arbeids­marktvraagstuk. En doordat we vrij zijn in het invullen van functies, kun je functies makkelijker kneden naar iemands talent. Daardoor is het ook gemakkelijker om mensen te behouden.’

Lees het hele Markant artikel