Wonen
24-35 jaar

Welke wetten zijn er?

Op jouw leeftijd loopt Jeugdhulp in veel gevallen af. Er zijn dan 3 mogelijkheden.

  1. Aanvragen van nieuwe zorg of ondersteuning via andere wettelijke voorzieningen.
  2. Aanvragen van verlengde jeugdhulp. Dit kan als je aan bepaalde voorwaarden voldoet en jouw gemeente dit aanbiedt. Deze jeugdhulp loopt tot het 23e
  3. Je doet niks. Dan kan het wel zo zijn dat je uit je huidige woonplek moet, tenzij je voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn dat je een werk hebt en een woon bijdrage moet betalen.

 

Doorloopregeling
Een oplossing hiervoor is om voor je 18e verjaardag beroep te doen op de doorloopregeling. De doorloopregeling houdt in dat je onder bepaalde voorwaarden ook na je 18e bij dezelfde zorgaanbieder zorg mag ontvangen. Je moet dan wel voldoen aan één van deze drie kenmerken:

  • Je ontvangt jeugdhulp voor je 18e verjaardag die nog niet is afgerond, of
  • Jouw gemeente heeft vóór je 18e verjaardag jeugdhulp toegekend, of
  • Je hebt voor je 18e verjaardag jeugdhulp gehad en jouw gemeente kent binnen een half jaar na afloop daarvan weer nieuwe jeugdhulp toe.

Vraag bij jouw gemeente wat jouw mogelijkheden zijn.

 

Wmo
Heb je een beperking of chronische ziekte en woon je zelfstandig of bij je ouders dan kun je vanuit de WMO begeleiding, ondersteuning en/of dagbesteding krijgen. In deze wet staan regelingen die ervoor zorgen dat je toch zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Voor hulp kun je terecht bij het WMO-loket van jouw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de hulp vanuit de WMO. Daarbij is het mogelijk om de ondersteuning zelf te organiseren via een PGB of ZiN. Voor maatwerkvoorzieningen betaal je, afhankelijk van je inkomen en uitkering, ook een eigen bijdrage.

 

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ontvang je zorg in een instelling of thuis? Dan blijft dat hetzelfde na je 18e verjaardag. Wel moet je er rekening mee houden dat je een eigen bijdrage moet gaan betalen voor de WLZ-zorg. Je kunt via het CIZ een aanvraag doen voor langdurige zorg

 

Persoonlijk assistentie budget (PAB)

Het kan gebeuren dat je meer zorg nodig hebt. Het zorgkantoor kan dan extra geld toekennen voor deze zorg. Dit kan via een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Heb je permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nodig? Dan is het mogelijk dat, onder bepaalde voorwaarden, je persoonsgebonden budget (pgb) wordt verhoogd. Lees meer op zorginstituut Nederland

 

Wil je meer informatie over de wetten waar je mee te maken kunt krijgen? Kijk dan eens op zorgwijzer

Documentaire ‘Ik hoor hier niet thuis’: integratie van mensen met een (L)VB

Peter Schuster woont in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Purmerend. Regelmatig ontploft er iets in zijn hoofd waardoor hij alle controle verliest. Peter droomt van een geliefde uit de gewone maatschappij. “Ik hoor in een gewoon huis, met een vriendin erbij en kinderen.”