Werken
16-24 jaar 24-35 jaar 35-67 jaar

Welke wetten zijn er?

Hoe zit het met alle wetten die er zijn als je wilt werken? We noemen de belangrijkste wetten.

Participatiewet

De participatiewet is er voor iedereen die kan werken, maar daar wat hulp bij nodig heeft. Voorwaarde is wel dat je niet voor de werkloosheidswet, ziektewet of de wajong in aanmerking komt. Lees meer over de participatiewet op de website van de Rijksoverheid

 

Wet banenafspraak

In april 2013 hebben het kabinet en werkgevers en werknemers afgesproken dat ze banen gaan maken voor mensen met een beperking. Volgens de afspraak moeten er in 2026, 100.000 banen in de zijn. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid. 

 

Wet langdurige zorg (Wlz) 

De Wlz regelt zorg. Zij regelt ook de dagbesteding. Wil je meer weten over de wetten voor dagbesteding kijk dan op Regelhulp van de Rijksoverheid.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De gemeenten helpt jou met thuis wonen maar ook met dagbesteding. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar je met je vraag terecht kunt. Dit verschilt per gemeente. Meer informatie over de wet kijk op de website van de Rijksoverheid.

 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) 

Had je voor je 18e een ziekte of handicap? En kun je hierdoor niet werken? Dan heb je, als je aan de voorwaarden voldoet, recht op Wajong. Lees meer over Wajong op de website van de Rijksoverheid.