Vrije tijd
16-24 jaar 24-35 jaar 35-67 jaar

Hoe wil jij je vrije tijd doorbrengen?

We gaan dit bekijken aan de hand van 4 stappen:

STAP 1

Beschrijving van de dromen en wensen over je vrije tijd.

  • Wat is vrije tijd voor jou? Uitrusten en ontspannen? Een hobby uitoefenen? Uitgaan? Nieuwe dingen leren, (nieuwe) mensen ontmoeten?
  • Welke kwaliteiten wil je in je vrije tijd inzetten en ontwikkelen?
  • Als vrijetijdsbesteding is verbonden aan een locatie buitenshuis, waaraan zou die locatie dan moeten voldoen? 

 

Stap 2 

Hoe realiseer je de dromen en wensen uit stap 1.

  • Wat is hiervoor nodig?
  • Wat moet je mogelijk overbruggen om bij deze vrije tijd droom te komen?
  • Wat zijn hierbij de eventuele belemmeringen en drempels?
STAP 3

Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 kan je nu een overzicht maken van de benodigde ondersteuning en hulpmiddelen die nodig zijn om de wensen te realiseren.

 

STAP 4

Je gaat op zoek naar een vrijetijdsbesteding die zo veel mogelijk aansluit bij jouw wens. Voor de eventuele ondersteuning en hulpmiddelen kun je verdeling maken tussen drie groepen: 

  • Ondersteuning of begeleiding door mensen in het persoonlijke netwerk (vrienden, familie).
  • Professionele begeleiding.
  • Vervoersvoorzienigen. Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van algemene voorzieningen (openbaar vervoer) en zo min mogelijk specifieke voorzieningen (regionaal groepsvervoer) en individuele aanpassingen (taxi) in te zetten.