Vervoer
16-24 jaar 24-35 jaar 35-67 jaar vanaf 67 jaar

Hoe wil jij reizen?

We gaan dit bekijken aan de hand van 4 stappen:

Stap 1

Beschrijving van je dromen en wensen over reizen? Het is belangrijk dat het denken hierover niet gehinderd wordt door gedachten over mogelijkheden of onmogelijkheden. Dat komt later.

 • Wat is reizen voor jou? Leuk erop uit of zo snel mogelijk komen waar je wil zijn?
 • Waarmee reis je het liefste?
 • Wil je zelfstandig kunnen reizen? Bijvoorbeeld met het OV?
Stap 2

Hoe realiseer je de dromen en wensen uit stap 1.

 • Wat is hiervoor nodig?
 • Heb jij iets niet wat wel nodig is om te kunnen reizen?
 • Wat moet je mogelijk overbruggen om te kunnen reizen?
 • Wat zijn hierbij de eventuele belemmeringen en drempels?
Stap 3

Op basis van de uitkomsten van stappen 1 en 2 kan je nu een overzicht maken van de benodigde ondersteuning en de voorwaarden waaraan jouw vervoer moet voldoen.

Stap 4

Je gaat op zoek naar vervoer dat zoveel mogelijk aansluit bij jouw wensen. Wellicht heb je bij je reis nog ondersteuning nodig. Dan maken we onderscheid tussen:

 • Ondersteuning of begeleiding door mensen, zoals je vrienden of familie.
 • Professionele begeleiding.
 • Vervoersvoorzieningen.
  • algemene voorzieningen,
  • specifieke voorzieningen,
  • individuele aanpassingen.

Het streven hierbij is om zoveel mogelijk gebruik te maken van algemene voorzieningen (openbaar vervoer) en zo min mogelijk specifieke voorzieningen (regionaal groepsvervoer) en individuele aanpassingen (taxi) in te zetten. 

‘Ook een rolstoelgebruiker moet de tram in kunnen’

De nieuwe Amsterdamse trams zijn niet toegankelijk genoeg voor rolstoelgebruikers. Volgens Deborah Lauria is dit in strijd met de afspraken rond gelijke behandeling.